Yurtdışında Eğitim Almak İçin Maddi Destek Sağlayabilmeleri Şartları

Yurtdışı Eğitim BurslarıYukarıda da ortaya çıktığı gibi, en önemli kriter hiç kuşkusuz öğrencinin akademik mazisi ve başarılarıdır. Bununla birlikte, neredeyse hiçbir burs, yalnızca bu kritere göre sağlanmaz. Neredeyse her vaziyette değişik kriterler de önemlidir. Bu etkenlerin başlıcaları ilmi, sportif ve sanatsal beceriler, bu dallarda kazanılan ödüller ve sergilenen beceriler, toplum yararına etkinliklerde bulunmak ve toplumsal etkinliklere katılım gibi faktörlerdir. Bu sebeple maddi destek başvurusu yapan öğrencilerin yalnızca akademik muvaffakiyetlerine itimat etmeleri de hata olacaktır.

Kimi vaziyetlerde eğitim kurumları, sadece belirli bir dalda ya da muayyen bir bilim dalında başarı gösteren öğrencilere burs verirler. Gene, belirlenmiş projeleri olan gençlere bu projelerine hususi araştırma bursları da verilebilmektedir.
Bu süreçte spor burslarına da değinmek yararlı olacaktır. Yurtdışında, en başta ABD’de birçok okul belli bir sportif dalda başarı gösteren öğrencilere spor bursları da sağlamaktadır. Burada ki en öncelikli kriter alakalı branşta yetenek – ve bazı zaman kulüp bazında acemi veya profesyonel bir şekilde spor yapmak- olsa bile spor burslarına müracaat eden adaylar da hallerinin müracaatları akademik programların gerektirdiği şartlara elverişli olduğunu kanıtlamak zorundadırlar.

Her durumda gencin eğitim alacağı yabancı dili iyi biliyor ve etkin olarak kullanabiliyor olması çok mühimdir. Yine birden çok yabancı dilde konuşabilme mahareti, adayın burs bulma şansını yükselten bir başka etken olacaktır.

Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir